לקביעת פגישה וייעוץ חייגו אלינו: 050-8865380

ביקורת דוחות כספיים

מי חייב  בהגשת דוחות כספיים המבוקרים ע"י רואה חשבון :
כל נישום שהתאגד כעמותה או כחברה בע"מ, חייב להגיש לרשות המסים מידי שנה,
דוחות כספיים המבוקרים וחתומים ע"י רואה חשבון.

מהם הדוחות הכספיים :
 מאזנים.
 דוחות רווח והפסד.
 ביאורים לדוחות הכספיים.
 דוח התאמה לצרכי מס.

רואה חשבון ועבודת הביקורת :
לשם מתן חוות הדעת של רואה החשבון על הדוחות הכספיים, נדרשת עבודת ביקורת רבה על המידע הכספי של הגוף המבוקר. עבודת הביקורת של רואה החשבון נתמכת ומבוססת על תקני ביקורת מקובלים וגילויי דעת של לשכת רואי חשבון בישראל ועל תקני חשבונאות של המוסד לתקינה חשבונאית בישראל, לפיהם על רואה החשבון לוודא כי הדוחות הכספיים של הגוף המבוקר ערוכים לפי כללי חשבונאות הרלוונטיים לפעילות המבוקר וכי הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצב העסקים, תוצאות הפעולות, השינויים בהון העצמי ובתזרים המזומנים של הגוף המבוקר.
בתום עבודת הביקורת, מצרף רואה החשבון את חוות דעתו החתומה על הדוחות הכספיים.
רק דוחות כספיים של עמותה או חברה בע"מ, שבוקרו ונחתמו ע"י רואה חשבון הינם ברי קבלה ברשות המיסים.

משרד רואה חשבון אלירן אילון נותן שירותי ביקורת דוחות כספיים בפתח תקוה וכל אזור המרכז :
משרדנו יעניק לעמותה או לחברה שבניהולכם מניסיונו רב השנים בעריכה והגשת דוחות כספיים למאות לקוחות מרוצים. 
משרדנו ינחה אתכם באופן אישי באשר למידעים ולמסמכים הנדרשים לתמוך בדוחות הכספיים, כשלבסוף משרדנו יבקר אותו ויגישו לכם לחתימה וידאג להגשתו לפקיד שומה.
תפקידכם יהיה להגיע לפגישת עבודה ברוח נעימה ואדיבה, בה תקבלו סקירה על הדוחות ותוצאותיו המיסויות, כשבסופה תתבקשו לחתימותכם. מספר חודשים לאחר הגשת הדוח, תקבלו את טופס השומה השנתית למענכם הרשום, אותו תתבקשו להמציא למשרדנו לשם בדיקת תקינותה והתאמתה לדוח שהוגש ע"י משרדנו.

משרדנו מציע שירותיו הן ללקוחותיו הקיימים והן לכל נישום באשר הוא, הנדרש בהגשת דוחותיו לרשויות המס.

הכל במקצועיות, מהימנות ואדיבות !!!

לשם ביקורת דוחות כספיים התקשר ותאם עוד היום פגישת ייעוץ ראשונה חינם: אלירן אילון רואה חשבון 050-8865380

כל האמור באתר אינו מהווה חוות דעת, אינו תחליף ליעוץ משפטי, נועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד,
אינו מהווה מענה לכלל הנסיבות ואינו בא להחליף יעוץ אישי ופרטני מאת רואה חשבון
.