לקביעת פגישה וייעוץ חייגו אלינו: 050-8865380

הצהרת הון

הצהרת הון
 
הצהרת הון או בכינויו המלא – "דוח על הרכוש וההתחייבויות", הינו דוח המוגש ע"י נישום לבקשת פקיד השומה והכולל את הרכוש וההתחייבויות הפרטיים והעסקיים שלו לתום השנה המבוקשת.
בדרך כלל עם פתיחת פעילות עסקית עצמאית, עולה לראשונה החובה להגיש דוח זה ולאחריו מידי 4-5 שנים בממוצע, החובה להגשתה חוזרת ונשנית.
 
הדוח מאפשר לפקיד שומה לעקוב אחר השינויים בהון (הגידול / הקיטון בהם) של הנישום ולבדוק התאמתם להכנסות שדווחו מידי שנה במסגרת הדוחות האישיים של התא המשפחתי.
 
מפקח המס המעיין ומשווה בין 2 הצהרות, בוחן את השינויים בהון ומבקש מהנישום הסברים משכנעים להם. הסברים לא משכנעים של הנישום לשינויים אלו, יביאו את המפקח להחלטה להוסיף את ההון הבלתי מוסבר להכנסתו, ולחיוב הנישום במס נוסף, הכל בהתאם לשיעור המס של הנישום בשנה אליה יוחס השינוי בהון.
 
לעיתים פרק הזמן שחלף מהצהרת הון קודמת עולה על המתואר לעיל, באופן ששומות לשנות מס מסויימות הספיקו כבר להתיישן. ואז עולות התהיות הבאות :
  • יחוס כל הגידול בהון לשנים שטרם התיישנו ("שנים פתוחות") ?
  • יחוס חלק מהגידול בהון גם בגין השנים שהתיישנו ("השנים הסגורות") ללא חיוב במס נוסף.
 
בימ"ש בהלכותיו ופסיקותיו השונות דן בעניינים שונים הנוגעים להצהרת הון, מהם אפשר ללמוד על האופן הראוי להתייחסות בעניינים הבאים, כדלהלן :
 
  • הוצאות מחיה – יחושבו בהתאם ללוחות מחיה ממוצעות, אלא אם כן יכול הנישום להוכיח (בד"כ באמצעות הצגת תנועות חשבונות בנקים ותדפיסי כרטיסי אשראי) תשלומים והוצאות הנמוכות מהן.​
  • העברות כספיות בין בני משפחה – כאלה יתקבלו כהסבר רק במידה ונעשו בדרך של העברות בנקאיות הניתנות להצגה או באמצעות שיקים. ככל שמדובר בנישום שחשבון הבנק שלו הוא בשיתוף עם אחר, רק חלק יחסי (כחלק הבעלות בחשבון) יתקבל כהסבר.
  • נטל הראיה – על רשות המס הנטל להצדיק/להכחיש את שומת המס. אלא אם כן נפסלו ספרי הנישום או קיים הפרש הון בלתי סביר, אז הנטל להצדקת השומה עוברת לנישום. במקרה זה יהיה על הנישום למצוא הסבר כי הגידול בהון נבע ממקור אחר אישי הפטור ממס (ולא עסקי בר מס).
  • יחוס הפרשי הון – ע"פ הלכת חנני (בעליון) במקרה של שנים ארוכות בין 2 הצהרות, יש לייחס את הפרשי ההון לכל השנים (הפתוחות והסגורות) ומכאן התוצאה שהון המיוחס לשנים סגורות לא יחוייב במס. עם זאת יש לתת את הדעת גם על אופי העסק ולא רק על הליניאריות, שכן גידול בהון שבא בצמוד להגדלת העסק ורווחיותו, יביא ליחוס אחר לא בהכרח ליניארי, כך שעיקר הגידול בהון יכול לפול על השנים האחרונות שעוד פתוחות.
 
כל האמור באתר אינו מהווה חוות דעת, אינו תחליף ליעוץ משפטי, נועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד,
אינו מהווה מענה לכלל הנסיבות ואינו בא להחליף יעוץ אישי ופרטני מאת רואה חשבון.