לקביעת פגישה וייעוץ חייגו אלינו: 050-8865380

פתיחת חברה בע"מ

מהי חברה בע"מ ומהם השיקולים לפתיחת חברה בע"מ ?
חברה הינה צורה נוספת להתאגדות משפטית, שנרשמה כדין לפי פקודת החברות.
בעלותם החוקית של מייסדי התאגדות זו, נקבעת רק בהתאם לאחזקת המניות שברשותם ושיעורן ונקראים גם - בעלי מניות.
לחברה תקנון המסדיר בין היתר את מטרות החברה ומדיניותה העסקית, הגבלת אחריות בעלי המניות בה, הסדר זכויות וחובות בעליה ועוד...
השיקולים להתאגד כחברה בע"מ, מבוססים על תחשיב ופרמטרים רבים ומגוונים הכוללים בין היתר את היקף הרווחיות העסקית הצפויה, רמת השכר המבוקשת למשיכה ע"י הבעלים, היקף ההשקעות המתבקשות בעסק, היקף מימון הון זר בעסק, החשיפה לסיכונים עסקיים וענייני מיסוי מגוונים הכרוכים אחר מילוי דרישות החוק ואחר תכנוני מס היחודיים לכל נישום ונישום.


מהו יחודה של חברה בע"מ :
מאפיינים יחודיים רבים לחברה בע"מ ועיקרם :
 • חברה בע"מ הינה יישות משפטית הנפרדת מבעלי מניותיה, בכפוף לציות אחר הוראות החוק.
 • על חברה בע"מ להתאגד ברשם החברות בטרם רישומה ברשויות המיסים.
 • לחברה בע"מ הוראות ניהול ספרים מפורטות ומורכבות יותר, הדורשות מקצועיות ובקיאות חשבונאית ומסויית ניכרת.
 • לחברה בע"מ משטר מס, השונה באופן ניכר מיתר מעמד הנישומים.
 • חברה יכולה לעמוד ולהתקיים גם ללא פעילותה העסקית בניגוד לנישום בעל עסק.
 • בחברה בע"מ מצע תכנוני המס רב יותר.
 • חברה בע"מ חייבת ע"פ דרישות החוק בהגשת דוחות כספיים שנתיים ומבוקרים ובמינוי רואה חשבון.

חובות הדיווח ותשלומי המס של חברה בע"מ :
 • חברה בע"מ חייבת בדיווח ובתשלומי המיסים שלה ושל עובדיה מידי תקופה. (דו/ חד חודשי)
 • חברה בע"מ אינה חייבת בתשלומי ביטוח לאומי בגין רווחיה.
 • בהתאם להוראות ניהול ספרים יתכן וחברה תידרש לדווח את דיווחיה השונים באופן מקוון. (דיגיטלי)
 • חברה בע"מ המשלמת לספקים והמעסיקה עובדים חייבת בהגשת דו"ח תקופתי ושנתי על כך.
 • חברה בע"מ, טרם תשלום לספקים חייבת בניכוי מס במקור והעברתו למס הכנסה. 
 • חברה בע"מ חייבת מידי שנה בהגשת דוחות כספיים מבוקרים וחתומים ע"י רואה חשבון.​
 • חברה בע"מ חייבת מידי שנה בהגשת דוח לרשם החברות.

מתי כדאי להפוך מעוסק מורשה לחברה או מתי כדאי לפתוח חברה ?
שאלות מסוג זה ראוי ביותר שיבחנו מול נתוניו העסקיים של כל עסק חי, או מול התוכנית העסקית של עסק חדש שתיכף נולד.
עשויות להיות סיבות רבות ומגוונות להחליף את מבנה הפעילות העסקית מיחיד לחברה בע"מ.
אך החשוב שבהם, הוא חובת ניהול חשבונות בשיטה הכפולה שהוראות ניהול הספרים מחייבות.

עם גידול בהכנסתו החייבת של עסק, ראוי לבחון כדאיות זו לאור החסכון הצפוי במסים.
למי ששיקול זה נוגע לגביו, כדאי שגם יקח בחשבון את הגידול הצפוי בהוצאות הנהלת החשבונות וביקורת החשבונות שהמעבר לחברה בע"מ דורש.
כמו כן, לעסקים הצפויים השקעות ניכרות בציוד ורכוש קבוע או במימון בנקאי רחב, מומלץ כי ישקלו בחיוב התנהלותם במסגרת חברה בע"מ, מאשר עסק עצמאי.משרד רואה חשבון אלירן אילון נותן שירותים לפתיחת חברה בפתח תקוה וכל אזור המרכז :
משרדנו ילווה את החלטתכם להתאגד כחברה בע"מ ויציע לכם מניסיונו עת החלטה חשובה זו.
משרדנו יסקור בפניכם את משמעות ההתאגדות כחברה בע"מ על בעלי מניותיה, את משטר המס השונה, ינתח עבורכם את תרחישי "היום שאחרי", תכנוני המס בחברה, ודרישות החוק ממנה.

בנוסף, מציע משרדנו את השירותים הבאים :


1. פתיחת תיקים ברשויות המיסים.
2. טיפול והתנהלות שוטפת מול רשויות המיסים בכל ענייני ודרישות החברה. 
3. ניהול ספרי הנהלת חשבונות של החברה.
4. דיווחים ותשלומים חודשיים ושנתיים לרשויות המיסים.
5. חשבות שכר לעובדי החברה.
6. יעוץ שוטף ומקצועי אל מול שאלות ולבטים עסקיים ושינויים בעסק.
7. יעוץ ותכנון המס תוך התחשבות ביתר מקורות ההכנסה ובאלטרנטיבות התאגדות מחדש.
8. ביקורת עריכה והגשת דוחות כספיים לחברה. 
9. ייצוג מול רשויות המס.​


והכל במקצועיות, מהימנות ואדיבות !!!

לצורך פתיחת חברה התקשר ותאם עוד היום פגישת ייעוץ ראשונה חינם: אלירן אילון רואה חשבון 050-8865380

כל האמור באתר אינו מהווה חוות דעת, אינו תחליף ליעוץ משפטי, נועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד,
אינו מהווה מענה לכלל הנסיבות ואינו בא להחליף יעוץ אישי ופרטני מאת רואה חשבון.