לקביעת פגישה וייעוץ חייגו אלינו: 050-8865380

פתיחת עמותה

פתיחת עמותה , מהי עמותה :
התאגדות משפטית שתכליתה השגת מטרה ציבורית (ולא השאת רווחים) ושנרשמה כדין ברשם העמותות.

עמותה בראי המס והרשויות :
למונח הגדרות והוראות רבות ושונות בחוקי המס, תמציתן :

1. בחוק מע"מ - עמותה פירושה מלכ"ר (מוסד ללא כוונות רווח).
יישות שהתאגדה כמלכ"ר ע"פ חוק מע"מ, אינה נחשבת לעוסק ומכאן שלרוב (אך לא תמיד) אינה באה חשבון עם רשות מע"מ בקשר עם מס התשומות ששילמה וכן אינה חבה במס על עסקאותיה.
עם זאת, מלכ"ר חייב במס שכר בשיעור 7.5% על סך השכר ששילם העולה על כ - 180 אש"ח. (תקרת שכר נכונה לשנת 2015)

2. בפק' מס הכנסה -  מוסד ציבורי בו חברים בני אדם הפועלים לשם השגת מטרה ציבורית ושכל הכנסותיו ונכסיו משמשים להשגת מטרה זו בלבד.
למוסד ציבורי פטור ממס על הכנסותיו [להוציא הכנסות ורווחי הון (מדיבידנד וריבית) מחברה בשליטתו] וכן פטור ממס רווחי הון שמקורם ממכירת נכס ששימש למטרות המוסד הציבורי.

עמותה המשלבת בפעילותה בנוסף, גם פעילות עסקית שכוונתה להשיא רווחים - לא תהיה פטורה ממס על פעילותה העסקית.  
הוראות ניהול הספרים החלים על עמותה משתנות בהתאם למחזור פעילותה ו/או מספרה עובדיה, מעל 750 אש"ח ו/או 10 עובדים - הנהלת חשבונות כפולה ולמטה מכך - הנהלת חשבונות חד צידית.
לשם קבלת סעיף 46 למוסד - זיכוי מס הניתן לאדם התורם למוסד במטרה לעודד תרומות למוסד ציבורי, מתנה זאת מס הכנסה בין היתר בהגשת דוח כספי שנתי המבוקר ע"י רואה חשבון.


3. רשם העמותות :
פעילותה התקינה של עמותה מושתתת על קיום הוראות החוק הרבות להן כפופה, כגון : חוק העמותות, חוק החברות, נוהלי תמיכות, תקנות העמותות, הוראות ניהול ספרים, ניהול דוחותיה הכספיים בהתאם לתקני חשבונאות מקובלים, ועוד..
פועל יוצא מכך, הוא חובות העמותה במינוי כל מוסדותיה : אסיפה כללית, ועד מנהל, ועדת ביקורת ורואה חשבון מבקר.

לשם קבלת ניהול תקין מאת רשם העמותות, המהווה תנאי סף לקבלת כספי תמיכות מהמדינה ומוסדותיה וכן אישור על תרומה המוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, על כל עמותה להגיש לו מידי שנה על טפסים מקוונים (לעמותות עם מחזור העולה על 5 מיליון ש"ח) שנקבעו , חבילת דיווחים הכוללת בין היתר דוחות כספיים, פרוטוקולים שונים, דוח מילולי, בקשה לאישור ניהול תקין ועוד..
בהתאם לחוק העמותות, על כל עמותה החובה להגיש מאזן ללא תלות במחזור פעילותה.מדוע חשוב למנות רואה חשבון בפתיחת עמותה ?
1. לצורך פתיחת התיקים ברשויות המיסים.
2. לשם טיפול והתנהלות שוטפת מול רשויות המיסים בכל ענייני ודרישות העמותה.
3. לשם ניהול ספרי הנהלת חשבונות של העמותה.
4. לשם דיווחים ותשלומים חודשיים ושנתיים לרשויות המיסים.
5. לצורך חשבות שכר לעובדי העמותה.
6. לשם יעוץ שוטף ומקצועי אל מול שאלות ולבטים של העמותה. 
7. לשם עריכה והגשת דו"ח המס השנתי למס הכנסה.
8. לשם ייצוג מול רשויות המס.​
9. לשם הגשת חבילת הדיווחים לרשם העמותות.והכל במקצועיות, מהימנות ואדיבות !!!​

לצורך פתיחת עמותה התקשר ותאם  פגישת ייעוץ ראשונה חינם : רואה חשבון אלירן אילון 050-8865380

כל האמור באתר אינו מהווה חוות דעת, אינו תחליף ליעוץ משפטי, נועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד,
אינו מהווה מענה לכלל הנסיבות ואינו בא להחליף יעוץ אישי ופרטני מאת רואה חשבון.