לקביעת פגישה וייעוץ חייגו אלינו: 050-8865380

קישורים

שלטונות המס

מערכת פניות מייצגים (מפ"ל)       הודעות דוברות רשות המסים 

מע"מ :
א.
דיווחי מע"מ
ב. דיווח מע"מ מפורט
ג. תשלום חובות למע"מ
ד. החזר בלו סולר
ה. הצהרת עוסק פטור
ו.  פרטי עוסק מורשהמס הכנסה :
א. איתור משרד המס המטפל
ב. מקדמות שוטפות
ג. חובות מס הכנסה
ד. תשלום שכ"ד 10%
ה. ניכויים שוטף
ו. חובות ניכויים
ז. אישור ניכוי מס במקור
ח. הגשת טופס 6111
ט. הגשה ושידור דוחות 126/856
י. עריכת תיאום מס
יא. חוברות דע את זכויותיך
יב. חוברות ניכויים חודשית + שנתית
יג. הגשת תביעה למענק עבודה
יד. חיפוש ענפים כלכליים
טו. מוסדות ציבור לענין תרומות
טז. הוראות ביצוע מס הכנסה
יז. חוזרים מקצועיים מס הכנסהביטוח לאומי :
א.
איזור שירות אישי
ב. מקדמות לעצמאי
ג. מקדמות לעצמאי 2
ד. תשלום חוב לעצמאי
ה. תשלום חוב למעסיקיםמשרד העבודה והרווחה :
א. זכויות עובדים
ב. אירגון חברות הניקיון בישראל
ג. הנחיות להגשת בקשות להפחתת עיצום כספי
ד. מדיניות ונהלים זרוע העבודה
ה. מדיניות אכיפה מנהליתכללי :
א. הרשות לעסקים קטנים
ב. משרד המשפטים נסח חברות
ג. רשם החברות מידע כללי
ד. בנק ישראל שער חליפין שונים :
א. לשכת רואי חשבון.
ב.
כל שירותי המדינה הנפוצים - שימושון.
ג.
הלמ"ס.
ד. פורטל הסכמים חוזים וטפסים. (באחריות המשתמש בלבד)
ה.
מרכז טיפוח יזמות (מ.ט.י) - ירושלים.
ו.  
מרכז טיפוח יזמות (מ.ט.י) - רעננה.