לקביעת פגישה וייעוץ חייגו אלינו: 050-8865380

שאלות ותשובות<strong><span style="font-size:14px;">אני עוסק מחוץ לאיזור אילת, ושלחתי טובין לאיזור אילת. כיצד עליי לשלוח אותם לאילת כדי לדווח על מע&quot;מ בשיעור 0 ?</span></strong>
עליך לפעול בשלבים הבאים :
א. הפקת חשבונית (מקור + 2 העתקים)
ב. החשבונית תצא ע"ש הרוכש, תושב אילת בציון שמו המלא ות.ז / ח.פ שלו.
ג. החשבונית תציין את שם הרכב המוביל, וכן את שם הנהג ות.ז שלו.
ד. יש לעצור במסוף הכניסה לעיר ("דרך הערבה") ולהגיש חשבוניות להחתמה.
ה. אם נתבקשת לכך ע"י פקיד המכס, עליך להציג את הטובין.
ו. על גבי חשבונית המקור + 2 ההעתקים, יציין פקיד המכס את תאריך ושעת המעבר, ויוחתמו בחותמת " איזור סחר חופשי אילת - אגף מכס ומע"מ".

העתק מהחשבונית תשאר אצל המכס, והמקור+העתק ימסרו לעוסק תושב אילת.
העוסק תושב אילת יאשר בחתימתו ובחותמת עסקו את דבר קבלת הטובין, וישלח אותו לעוסק שאינו תושב אילת.
ע"פ ההעתק החתום ע"י תושב אילת, ניתן לדווח על העסקה במע"מ 0.