לקביעת פגישה וייעוץ חייגו אלינו: 050-8865380

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות ?
זהו נושא מרכזי וחשוב ביותר בפעילותו של כל עסק, המייצג את הרישום והתיעוד החשבונאי של כל האירועים הכספיים המתרחשים בעסק במשך כל פעילותו העסקית והנגזרים מהוראות ניהול ספרים של רשויות המס.
ניהול ספרי החשבונות בעסק, מתבקש ע"י תוכנה יעודית מאושרת ובסיוע מנהל חשבונות מנוסה ובקיא.

מטרת הנהלת החשבונות :
ניהול חשבונות מדוייק ויעיל, יספק להנהלת העסק כלי מהמעלה הראשונה, לניתוח פעילותו הכספית של העסק מבחינת רווחיותו ומבחינת איתנותו הכספית וכן יאפשר קבלתן של החלטות כדאיות שונות בעסק.
ספרי הנהלת חשבונות המנוהלים נכון, משמשות כאמצעי תימוכין מרכזי, לדיווחים השונים לרשויות המס ולתשלומי המיסים להם. וכן משמשות בסוף השנה אמצעי הכרחי לעבודת הביקורת של רואה החשבון. 

סוגי הנהלת חשבונות ?
קיימות מספר שיטות לניהול ספרי החשבונות של כל עסק.
ההחלטה איזו מהן ליישם נתונה ראשית בידי הוראות החוק ורק לאחמ"כ בהעדפתו של בעל העסק.
להלן השיטות הקיימות :

1. הנהלת חשבונות חד צידית – ניהול חשבונות המייצג רק את נתוני ההכנסות וההוצאות בעסק ומתאים לעסקים קטנים.
2. הנהלת חשבונות  חד צידית מורכבת – ניהול חשבונות המייצג את נתוני ההכנסות, ההוצאות, הלקוחות והספקים, רשימות מלאי, ספרי הזמנות , יומני עבודה וכד'.. ומתאים לעסקים בעלי אופי מסויים בהתאם למחזור פעילותם.
3. הנהלת חשבונות כפולה – ניהול חשבונות המייצג את כל האספקטים איתם עסק בא במגע והכוללים מלבד הכנסות, הוצאות, לקוחות וספקים גם בנקים, אשראים, הלוואות, עובדים, מוסדות מס, מלאים, ציוד ועוד רבות.

יש לתת את הדעת למגמות ולשינויים שהתרחשו בשנים עברו בדרישות החוק, הנוגעים לחובת הדיווח המקוון למע"מ באופן הבא

א.   בעלי מחזור של 2.5 מיליון ש"ח ומעלה (לפני מע"מ) - מי שאינם חייבים בהכנת מאזן ומינוי רו"ח מבקר, ועוסקים החייבים בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות).
ב.   בעלי מחזור של 1.5 מיליון ש"ח ומעלה (לפני מע"מ) - מי שחייב בהכנת מאזן ומינוי רו"ח מבקר (למשל חברה). אם מדובר באיחוד עוסקים - אם מתקיים הכתוב לעיל לגבי אחד החברים באיחוד.


כפי שניתן להבחין בין השורות, תפעולה של הנהלת חשבונות כפולה דורש מיומנות ומקצועיות וכן זמן כפול ומשולש ולעיתים אף מעבר, ביחס לניהול ספרי חשבונות בשיטה החד צידית. אלמנטים המייקרים אותה ביחס לשיטות האחרות.

חשוב מאוד להדגיש, כי יישום שיטת הנהלת חשבונות חד צידית במקום המתבקש ניהול חשבונות בשיטה הכפולה, יגרור קרוב לוודאי פסילת ספרים בידי רשויות המס. בהקשר לכך ראה מאמר פסילת ספרים ואי רישום תקבול

משרד אלירן אילון רו"ח נותן שירותי הנהלת חשבונות בפתח תקוה וכל אזור המרכז :
תחת פיקוח והשגחה של רואה חשבון מנוסה ומקצועי, משרדנו יעניק לעסקכם מניסיונו הרב שנצבר לאורך השנים בניהול ספרי הנהלת החשבונות של לקוחותינו המרוצים.
כלקוחות משרדינו, תזכו לשירות אישי עד למקום עסקכם, ללא הצורך בביזבוז זמנכם היקר. אנו נדאג מידי חודש לאיסוף החומרים הנדרשים מעסקכם (מוגבל לאיזורים), לרישומם ולניהולם כנדרש במערכת הנהלת החשבונות.

כמו כן ידאג משרדנו מידי תקופה, לדיווח הנחוץ למוסדות המס אודות הנתונים החשבונאיים בעסק ולתשלומי המיסים הנובעים מהם וכן לעניינים השוטפים העולים מעת לעת מול מוסדות מס אלה.

לבקשתכם יופקו לכם מידי תקופה דוחות שונים הנוגעים לרווחיות עסקכם (דוח רווח והפסד) תקופתי ומצטבר וכן יתרות שונות של חשבונות חוב והתחייבויות (מאזן).
פגישות עבודה הנוגעות לניתוח הפעילות, כיוון העסק, ביצוע איזונים שונים, התאמת הפעילות למבנה מס חסכוני יותר וכל ענין המתבקש בעסקכם – יתקיימו תחת תיאום בעסקכם או במשרדנו.

משרדנו מציע שירותיו הן ללקוחותיו הקיימים והן לכל בעל עסק קיים או חדש, הנדרש לניהול חשבונותיו.  


והכל במקצועיות, מהימנות ואדיבות !!!

התקשר ותאם עוד היום פגישת ייעוץ ראשונה חינם לצורך הנהלת חשבונות : אלירן אילון רואה חשבון 050-8865380

כל האמור באתר אינו מהווה חוות דעת, אינו תחליף ליעוץ משפטי, נועד למתן אינפורמציה בסיסית וראשונית בלבד,
אינו מהווה מענה לכלל הנסיבות ואינו בא להחליף יעוץ אישי ופרטני מאת רואה חשבון.